Radę Naukową Konferencji tworzą:

 1. prof. dr hab. A. Bednarczyk

  r.pr. Roman Bieda

  prof. Grzegorz Biliński

  prof. Alicja Duzel-Bilińska

  dr M. Front

  dr Damian Flisak

  Miłosz Horodyski

  prof. dr. hab. R.Kluszczyński

  adw. Xawery Konarski

  dr hab. Tomasz Majkowski

  dr Arleta Nerka

  dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK

  dr Zbigniew Okoń

  prof. dr hab. Michał Ostrowicki

  dr hab. Justyna Ożeglaska, prof. UJ

  dr hab. Przemysław Polański, prof. ALK

  dr hab. Aleksandra Przegalińska, prof. ALK

  dr Edyta Sadowska

  dr hab. D.Szostek, prof. UŚ

  dr Kamil Szpyt

  prof. dr hab. Mariusz Załucki

prof. dr hab. A. Bednarczyk

r.pr. Roman Bieda

prof. Grzegorz Biliński

prof. Alicja Duzel-Bilińska

dr Mariusz Front

dr Damian Flisak

Miłosz Horodyski

prof. dr. hab. Ryszard W. Kluszczyński

adw. Xawery Konarski

dr hab. Tomasz Majkowski

dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP

dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

dr Arleta Nerka

dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK

dr Zbigniew Okoń

prof. dr hab. Michał Ostrowicki

dr hab. Justyna Ożeglaska, prof. UJ

dr hab. Przemysław Polański, prof. ALK

dr hab. Aleksandra Przegalińska, prof. ALK

mec. Krzysztof Roszczynialski

dr Edyta Sadowska

dr hab. D. Szostek, prof. UŚ

dr Kamil Szpyt

dr inż. Ireneusz Wochlik

prof. dr hab. Mariusz Załucki