Partner, Szef Praktyki IP/TMTA w kancelarii Domanski Zakrzewski Palinka Sp.k. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, a także prawie nowych technologii oraz e-commerce. Doradza spółkom z branży technologicznej, w szczególności w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom i producentom telewizyjnym oraz spółkom z branży transportowej (kolejowej i lotniczej). Autorka szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa autorskiego i prawa UE. Wielokrotnie wyróżniona w rankingach prawniczych Chambers Europe, Legal 500, Trademark Law Review, IP Stars.
First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found