Prof. Andrzej Bednarczyk, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Studiował w latach 1981-86 najpierw na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a następnie na Wydziale Malarstwa. Uzyskał dyplom w dziedzinie malarstwa pod kierunkiem doc. Zbigniewa Grzybowskiego w 1986 roku. Od początku kariery związany jest z macierzystą uczelnią.

Nieprzerwanie od 1996 roku jest członkiem Senatu ASP. W latach 1996–1999 oraz 1999–2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa, a następnie, w latach 2002–2005, dziekana Wydziału Malarstwa. Od 2005 do 2020 roku był kierownikiem Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa. W latach 2014-2015 był członkiem Zespołu do Spraw Nagród przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2016-2020 był kierownikiem Środowiskowych Studiów Doktoranckich a w latach 2019-2020 Dyrektorem nowo powstałej Szkoły Doktorskiej ASP w Krakowie. W 2019 roku był członkiem zespołu konstytuanty, opracowującego założenia nowego statutu uczelni. Przez trzy kadencje był uczelnianym koordynatorem współpracy z École Professionnelle des Arts Contemporains w Saxon (Szwajcaria), w ramach której zorganizował wystawę studentów na Label Art Festival w Brig, koordynował udział studentów w trzech edycjach międzynarodowego konkursu Imaginary Landscapes oraz w pokonkursowych wystawach w Polsce, Szwajcarii i na Tajwanie. Od 2020 roku jest Rektorem ASP w Krakowie.

Jest autorem ponad 50 wystaw indywidualnych i uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych w 29 krajach.

Jest współzałożycielem Platformy Badań Artystycznych, członkiem zespołu redakcyjnego periodyku Zeszyty Malarstwa, członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Związku Literatów Polskich. Otrzymał stypendium Ministra Kultury oraz Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku. Autor tekstów poetyckich i esejów o sztuce, które ukazały się m.in. w publikacjach Projekt NarcyzListy Minotaura do zakażonych.

First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found