dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem i Dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. Bartłomiej Nowak jest absolwentem kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws – European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym, prawie i polityce surowców naturalnych oraz prawie Unii Europejskiej.

First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found