Doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem prowadzenia sporów sądowych, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Autor licznych wystąpień i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, na Akademii Leona Koźmińskiego oraz PAN, gdzie w ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia z prawa autorskiego oraz prawa nowoczesnych technologii.

First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found