Artysta poruszający się w obszarze praktyk intermedialnych. Wypowiada się najczęściej w formule projektów konceptualnych, video-artu i koncertów audiowizualnych. W swoich pracach często podejmuje tematy w obrębie zagadnień związanych z dialektyką szumu i sygnału. Podstawowym medium w którym pracuje jest dźwięk oraz techniki eksperymentalne osadzone w nowych mediach. Techniki te obejmują m.in. pracę z big data czy szkolenie autorskich sieci neuronowych. W 2021 r. uzyskał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność na polu sztuki.
First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found