filozof pracujący w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie. Specjalizuje się w estetyce, taktując ją jako teoretyczną wykładnię dla sztuki (interpretacja, krytyka artystyczna, ontologia sztuki oraz wszelkie aspekty sztuki: np. wartości estetyczne i artystyczne, procesy: twórczy i odbioru). Interesuje się rozwojem sztuki współczesnej (XX i XXI wiek), w tym szczególnie Sztuki Nowych Mediów (sztuki elektronicznej).

Jest współzałożycielem i współredaktorem pierwszego w Polsce wideoperiodyku Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, redaktorem naukowym czasopisma Kultura i Historia oraz przynależy do Rady Naukowej czasopisma Kultura i Wartości. Jest członkiem Senatu Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie (kadencja 2020-24), Komisji ds. Badań ASP w Krakowie, Rady Dyscypliny Filozofia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisji ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oddziału Krakowskiego. Przynależy też do Collegium Invisibile, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Stowarzyszenia e-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz International Association of Aesthetics. Jest opiekunem Sekcji Filozofii Techniki Koła Studentów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 przyznano mu Medal Komisji Edukacji Narodowej.

First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found