Artysta związany z Wydziałem Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kulturoznawca specjalizujący się w problematyce fenomenologii mitu w przestrzeni nowych mediów oraz języku obrazu filmowego. Twórca filmowy. Jeden z założycieli Instytutu Sztuk Progresywnych. Kierował procesem tokenizacji sztuki w jednej z ogólnopolskich instytucji finansowych. Pomysłodawca wirtualnej galerii sztuki NFT w ESKA WORLD – pierwszym polskim metaverse.

Autor wielu publikacji, między innymi:

  • Ufo – mit współczesności [w:] Nomos kwartalnik religioznawczy
  • Współczesna percepcja Nadprzyrodzonego [w:] Nadprzyrodzone pod red. Elżbiety Przybył
  • Globalizacja, antyglobaliści i głód mitu [w:] Państwo i Społeczeństwo
  • Inforozrywka i tabloidyzacja mediów jako sposób mitologizacji świata [w:] Konwergencja mediów – orientacje i praktyki badawcze
  • Future literacy oraz kompetencje przyszłości, jako odpowiedź na wyzwania współczesnego projektowanie bezpieczeństwa (wspólnie z dr Edytą Sadowską) [w:] Nauka i Społeczeństwo
  • Człowiek wobec przełomowych technologii [w:] „Metaświat”
First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found