Tomasz Z. Majkowski pracuje w Katerze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ i kieruje Ośrodkiem Badań Groznawczych WP UJ, gdzie zajmuje się badaniem gier tradycyjnych oraz cyfrowych. Szczególnie interesują go karnawałowe aspekty kultury grania, to jest ludyczne pozostałości czasów wczesnego, ludowego wytwórstwa gier cyfrowych, znormalizowane następnie jako konwencje projektowania, oraz wpływ kultur oficjalnych państw narodowych na sposób wytwarzania, dystrybuowania i grania w gry cyfrowe. Ostatnio wydał książkę monograficzną poświęconą podobieństwom między grami z otwartym światem oraz powieścią, rozumianą tu jako podstawowe narzędzie epistemiczne cywilizacji europejskiej, oraz współredagowany tom zbiorowy o komediowych aspektach gier. Od roku 2022 sprawuje funkcję wiceprezesa Digital Games Research Association (DiGRA).
First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found