Były Członek Zarzadu T-Mobile, pełnomocnik Min. Cyfryzacji ds. cyberbezpieczeństwa, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, dyrektor operacyjny NATO Communication Services Agency, szef sztabu/zastępca dowódcy NATO CIS Group, dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON, szef Zarządu Łaczności i Informatyki Sztabu Generalnego WP, wieloletni przedstawiciel Polski w Grupie Roboczej Narodowych Ekspertów Technicznych ds. Telekomunikacji (WGNTE/COM) przy Kwaterze Głównej NATO. Architekt systemów cyberbezpieczeństwa, ekspert w zakresie ciągłości działania systemów teleinformatycznych cywilnych i wojskowych. Praktyk w dziedzinie budowy, eksploatacji i ochrony danych wrażliwych w systemach przechowywania i przesyłania danych.
First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found