Radca prawny, doktor nauk prawnych. Partner kancelarii Maruta Wachta. Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii i marketingu.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu obranej specjalizacji, w tym takich prac jak „Prawo Internetu” (LexisNexis, Warszawa 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis, Warszawa 2007), „IT Law in Poland” (Verlag Medien und Recht, Wiedeń 2009), „Cyberlaw – Poland” (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2014) oraz monografii „Prawnoautorska ochrona programów komputerowych” (Wolters Kluwer, Warszawa 2022).

W rankingu dziennika Rzeczpospolita w roku 2021 i 2022 został uznany za lidera indywidualnego w dziedzinie prawa autorskiego, a w 2020 za litera indywidualnego w dziedzinie prawa własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego. Był też wskazywany jako rekomendowany prawnik w tej dziedzinie w latach 2016-2019. W rankingu Legal500 został w latach 2021 i 2022 wskazany jako „recommended lawyer” w obszarze „Commercial, Corporate & M&A”.

First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found