Kliknij w zdjęcie aby sprawdzić wybrany program.

004_metaswiaty.pl

Panel 1

Future

001_metaswiaty.pl

Panel 2

Generatywna AI w cyberprzestrzeni

002_metaswiaty.pl

Panel 3

Ekonomia Przyszłości

Panel I – FUTURE
Godzina
Rejestracja
08:30
Wywiad on-line z Aleksandrą Przegalińską – „Rewolucja czy ewolucja generatywna?”
09:00
Pokaz 1. części filmu „Stelarc – człowiek metacielesny. Rozmowa ze Stelarcem”. Scenariusz i reżyseria: Alicja i Grzegorz Bilińscy, montaż Rafał Pogoda
09:20
Wykład „Narracje o przyszłości” – Aleksandra Więcka
09:30
Wykład on-line „Semiologia wyobrażeń przyszłości” – Krzysztof Polak
09:45
Wykład „Archeologia-Futurologia” – Sebastian Borowicz
10:00
Wykład on-line „Przyszłość prawa – obliczeniowe prawo (?)” – Michał Araszkiewicz
10:15
Wykład on-line „Sex przyszłości” – Kamil Szpyt
10:30
Wywiad on-line z Magdaleną Gacyk – „Transhumanizm”
10:45
Wstęp do pokazu filmu „Stelarc – człowiek metacielesny. Rozmowa ze Stelarcem”. – Alicja Duzel-Bilińska
11:15
Przerwa
11:25
Panel II – GENERATYWNA AI W CYBERPRZESTRZENI
Godzina
Wykład on-line „Sztuczna inteligencja a proces twórczy” – David Sypniewski
11:45
Wykład „TEDIBERRY/KIJOW CINEMA 1967 – Art and gaming use cases” – Rafał Gabriel Laskowski
12:00
Wykład „Wielka Draka w Kinie Kijów” – Artur Paprocki
12:30
Wykład on-line „Sztuczna inteligencja w produkcji seriali animowanych i teledysków” – Marek Mardosewicz
13:00
Wykład „Filozofowanie w VR czyli studium przypadku VR-owej adaptacji Platona” – Jowita Guja i Adam Żądło
13:15
Wykład „MeropeHome – spotkania w nieruchomościach przeniesionych do Metaversu” – Maciej Żak i Krzysztof Kontek
13:30
Wykład „O różnicach w kreowaniu przestrzeni przez człowieka i algorytmy” – Jacek Złoczowski
13:45
Wykład „Sport vs Esport – czy da się to połączyć?” – Tomasz Kowalik
14:00
Przerwa
14:15
PANEL III – Ekonamia Przyszłości
Godzina
Wykład „Wykorzystanie wytworów AI” – Roman Bieda
15:00
Wykład „Wykorzystanie utworów na potrzeby trenowania modeli genratywnego AI” – Zbigniew Okoń
15:15
Wykład „Metaverse / Web3 – wyzwania regulacyjne” – Iwona Karasek-Wojciechowicz
15:30
Wykład „Metaverse i nowe technologie a gospodarka globalna” – Jacek Wojciechowicz
15:45
Wykład „Od cyfrowych usług, do cyfrowych platform i ekosystemów finansowych” – Piotr Łasak
16:00
Wykład „Pieniądz cyfrowy banku centralnego (CBDC) – czy naprawdę jest się czego bać?” – Wojciech Jarosz
16:15
Pokaz 1. części filmu „Stelarc – człowiek metacielesny. Rozmowa ze Stelarcem”. Scenariusz i reżyseria: Alicja i Grzegorz Bilińscy, montaż Rafał Pogoda.
16:30