Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Sztuk Progresywnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Pychowickiej 7, 30-364 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000873299, NIP 6762589365.
 2. Z Administratorem możesz się skontaktować, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: metaswiaty@metaswiaty.pl
 3. Podane przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a) nawiązania i utrzymania kontaktu a także udzielenia odpowiedzi na zadane pytania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na utrzymaniu kontaktu z osobami;
  b) obsługi i rozliczenia wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację, w tym komunikacji z uczestnikami tych wydarzeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na organizacji wydarzeń Fundacji;
  c) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony za pośrednictwem plików cookies co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na umożliwieniu korzystania ze strony;
  d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obrony swoich interesów gospodarczych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub przez okres utrzymywania kontaktu. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne.
 6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani / Pana oddanych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem.

COOKIES

 1. Informujemy, że w ramach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celach technicznych, umożliwiających prawidłowe działanie strony np. weryfikują czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową a także zapewniają odpowiednie wyświetlania strony w zależności od wykorzystywanego urządzenia
 3. W ramach strony wyróżniamy następujące typy plików cookies
  a) Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej;
  b) Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.
 4. Za pośrednictwem plików cookies pozyskujemy informacje dot:
  a. IP urządzenia;
  b. Potwierdzenie czy odwiedzano już naszą stronę internetową.
 5. Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:
  a) Firefox;
  b) Chrome;
  c) Microsoft Edge;
  d) Safari.

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.