Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK)! Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze venture capital. Była członkiem zespołu pierwszego funduszu venture w Europie, założonego i zarządzanego przez kobiety, gdzie zajmowała się relacjami inwestorskimi.

Prowadziła European Women in VC, społeczność kobiet zarządzających funduszami venture w Europie, działając na rzecz różnorodności i inkluzji. Jest również mówczynią publiczną oraz współautorką raportów mierzących poziom finansowania funduszy venture zarządzanych przez kobiety w Europie.

Ma ponad 10 lat doświadczenia w sektorze publicznym. Przed dołączeniem do Funduszu pracowała jako Szefowa Biura Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Polski w latach 1995-2005.

Wychowała się w Norwegii i spędziła wiele lat swojego dorosłego życia w Kenii, pracując z różnymi organizacjami pozarządowymi w regionie.

First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found