First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Pomysłodawca i kierownik powstałej w tym roku Otwartej Pracowni Sztucznej Inteligencji na Wydziale Projektowania USWPS. Wykłada m.in. Robotykę społeczną, Kreatywne kodowanie i Sztuczną inteligencję w sztuce i działaniach twórczych. Jest członkiem Centrum HumanTech, dla którego zaprojektował nową identyfikację wizualną i współorganizuje konferencję HumanTech Summit, a zwłaszcza towarzyszący mu hackathon.

Poza wykładaniem zajmuje się projektowaniem doświadczeń interaktywnych i wizualizacji. Pracował wcześniej w studiu kreatywnym Rzeczyobrazkowe, gdzie był koordynatorem działu Internet+animacja i prowadził warsztaty strategiczne. Jeszcze wcześniej współprowadził Stowarzyszenie Praktyków Kultury, w którym – wraz z przyjaciółmi – pracował filmem, fotografią i teatrem z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym takimi jak uchodźcy, wychowanki zakładu poprawczego lub młodzież z małych miejscowości. Jest też trenerem antydyskryminacyjnym. Wyrósł z trzeciego sektora i do dzisiaj definiuje się jako społecznik.