Artysta wypowiadający się w formule sztuki przestrzeni / reżyserii przestrzeni, instalacji, architektury, urbanistyki, scenografii, wystawiennictwa, obrazu cyfrowego, w tym 3D, animowanego, sztuki audiowideo. 

Czynny organizator i specjalista w zakresie kształtowania artystycznego i inżynierskiego przestrzeni, w tym przestrzeni wystawienniczych i przestrzeni wystaw w zakresie sztuk pięknych i wizualnych. Twórczość wspólna z artystką, dr hab. Alicja Duzel-Bilińska. 

Aktywny publicznie od połowy lat 80-tych. Wystawiał i prezentował swoje prace w kraju oraz poza granicami (USA, Niemcy,Jugosławia, Bułgaria, Rumunia).

First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found