First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Doktor habilitowany w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny, of counsel w kancelarii Lawspective Litwiński Valirikas Radcowie Prawni. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony konsumenta, bankowym, prawie nowych technologii. Jako radca prawny posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej, głównie sektora finansowego, FinTech i IT. Przez kilkanaście lat ekspert (contributor) programu Doing Business Banku Światowego. Od 2017 r. członek panelu ekspertów European Union Blockchain Observatory ustanowionego z inicjatywy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dla unijnej regulacji i wykorzystania technologii rozproszonych rejestrów (DLT/blockchain) oraz regulacji rynku aktywów cyfrowych. Do chwili rozwiązania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego – członek zespołów problemowych Komisji w zakresie wykonania zobowiązań i skutków niewykonania zobowiązań oraz regulacji świadczenia usług. Wcześniej ekspert dla Rządowego Centrum Legislacji w zakresie prawa cywilnego oraz członek Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację sędziowską, zakończoną egzaminem sędziowskim. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych; publikuje w uznanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych m.in. Journal of Cybersecurity (Oxford University Press).