First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma bogate doświadczenie w wielu dziedzinach, na przykład jako elektronik i programista w CERN w Genewie czy CNRS w Paryżu, jako przedsiębiorca – założył wiele spółek z branży technologicznej, w branży finansowej – zarządzał funduszem hedgingowym czy też w nauce – ma wiele publikacji w międzynarodowych czasopismach ekonomicznych o znaczącym Impact Factor. Jest założycielem firmy Merope zajmującej się tworzeniem rozwiązań wirtualnej rzeczywistości.