First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Semiotyk, kulturoznawca. Pionier podejścia semiotycznego w marketingu w Polsce. Z wykształcenia kulturoznawca oraz absolwent kulturoznawczych studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Współzałożyciel Semiotic Solutions – firmy, która wprowadziła semiotykę na polski rynek marketingowy. Jest autorem wielu publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych np. Marketing w Praktyce, Brief czy ESOMAR Semiotic Series.Prowadził wiele prelekcji podczas polskich i międzynarodowych konferencji poświęconych zastosowaniu semiotyki w marketingu m.in. konferencje PTBRIO, konferencje Semiofest w Londynie i Paryżu, wystąpieniach i warsztatach np. Uniwersytet Lubelski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.Obecnie jest także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS gdzie przygotował specjalny kurs „Diagnoza semiotyczna i pozycjonowanie kulturowe” dla studentów School of Ideas SWPS. Prowadzi również zajęcia w School of Forms SWPS z semiotyki dla grafików.