Pisarz, współautor futurystycznej antologii „Utopay”, artysta związany z Wydziałem Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kulturoznawca specjalizujący się w problematyce fenomenologii mitu w przestrzeni nowych mediów oraz języku obrazu filmowego. Twórca filmowy. Jeden z założycieli Instytutu Sztuk Progresywnych. Kierował procesem tokenizacji sztuki w jednej z ogólnopolskich instytucji finansowych. Pomysłodawca wirtualnej galerii sztuki NFT w metaversowym projekcie ESKA WORLD. Współtwórca retroverse – Kijów Cinema 1967 – movie gaming platform oraz gry „Wielka draka w Kinie Kijów” w środowisku Fortnite.Autor wielu publikacji, między innymi:
  • Ufo – mit współczesności [w:] Nomos kwartalnik religioznawczy
  • Współczesna percepcja Nadprzyrodzonego [w:] Nadprzyrodzone pod red. Elżbiety Przybył
  • Globalizacja, antyglobaliści i głód mitu [w:] Państwo i Społeczeństwo
  • Inforozrywka i tabloidyzacja mediów jako sposób mitologizacji świata [w:] Konwergencja mediów – orientacje i praktyki badawcze
  • Future literacy oraz kompetencje przyszłości, jako odpowiedź na wyzwania współczesnego projektowanie bezpieczeństwa (wspólnie z dr Edytą Sadowską) [w:] Nauka i Społeczeństwo
  • Człowiek wobec przełomowych technologii [w:] „Metaświat”
  • Dotknięcie bezgraniczności metaświata [w”] „Od modernizmu do metaświata”
  • Cyberświat jako przestrzeń edukacyjna – perspektywy nowych form reprezentacji, interpretacji i komunikacji (wspólnie z dr Edytą Sadowską) [w:] Technopaideia. Zaawansowane technologie w edukacji humanistycznej
First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found