First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Pracuje w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego działalność badawcza, publikacyjna i dydaktyczna koncentruje się na problematyce związanej z finansami. W tym w szczególności zajmuje się zagadnieniami z zakresu bankowości, finansów przedsiębiorstw i finansów międzynarodowych. Główne tematy badawcze to rozwój, regulacja i nadzór rynków finansowych, mechanizmy kryzysów gospodarczych, finansowych i walutowych oraz rozwój równoległego systemu bankowego.

Wśród jego szczególnych, zainteresowań badawczych znajduje się rozwój chińskiego rynku
finansowego. W ostatnim czasie koncentruje się również na badaniu procesów rozwoju
technologii finansowej (FinTech) i transformacji sektora bankowego w wyniku cyfryzacji
i wpływu technologii finansowych. Jest autorem kilku publikacji dotyczących powyższej
tematyki, w tym w szczególności książki: Digital Transformation and the Economics of
Banking. Economic, Institutional, and Social Dimensions, Piotr Łasak, Jonathan Williams
(red.), Routledge, 2023/2024.