First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Kulturoznawca i archeolog klasyczny, adiunkt na Wydziale Artes Liberales UW oraz na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się badaniami komparatystycznymi i kulturoznawczymi w zakresie wizualności oraz ikoniczności w kulturach przedfilozoficznych, powiązaniami między ponowoczesnością a archaicznością, jak również nowymi technologiami w edukacji.