First Day January 5, 2020
Second DayJanuary 6, 2020
Third DayJanuary 8, 2020
Fourth DayJanuary 9, 2020

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Posts not found

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktualnie zajmuje się badaniami w zakresie determinant popytu na cyfrowy pieniądz banku centralnego (CBDC). Jego zainteresowania naukowe skupiają się także na nadzorze nad rynkiem finansowym oraz polityce makroostrożnościowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu polityki makroostrożnościowej, międzynarodowych rynków finansowych oraz szeroko rozumianej bankowości.